Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Vahinkokäsittely

Nordic Guaranteen pyrkimyksenä on aina käsitellä vahingot vastuullisesti ja niin nopeasti kuin mahdollista, kun sen myöntämään takaukseen liittyen esitetään vaatimus. Tavoitteena on varmistaa se, että korvausasia ratkaistaan oikein.

Takauksesta voidaan korvata vahinkoja, jotka liittyvät sopimuksenmukaisen suorituksen tekemiseen esimerkiksi siinä tilanteessa, että sopimuksen osapuoli ei konkurssin vuoksi voi itse täyttää suoritusvelvollisuuttaan.

Nordic Guarantee tarvitsee vastuun arvioimiseksi ja vahingon määrän selvittämiseksi asiaan liittyvien tietojen ja dokumentaation toimittamista. Tämän informaation tarkempi sisältö riippuu kysymyksessä olevan takauksen kohteena olevasta sopimuksesta.

Kun vahinkoilmoitus/reklamaatio on vastaanotettu, Nordic Guarantee vahvistaa saaneensa ilmoituksen ja yksilöi tarvitsemansa informaation ja dokumentaation, joka on sillä hetkellä tarpeen asian käsittelemistä varten. Käsittelyn nopeuttamaksi korvauksen hakija voi toimittaa alkuperäisen vahinkoilmoituksen/reklamaation yhteydessä kopion takauksesta ja muusta asiaan liittyvästä relevantista dokumentaatiosta.

Ole meihin yhteydessä

Pitää täyttää

Pitää täyttää

Pitää täyttää

Pitää täyttää

Tietosuojailmoitus:
Huomioithan, että yllä olevassa lomakkeessa antamasi tiedot tallennetaan Nordic Guarantee -palveluun vaatimuksesi käsittelyä varten. Lisätietoja siitä, miten Nordic Guarante käsittelee henkilötietoja, on tietosuojakäytännössämme osoitteess: /yritys/tietosuoja/

Pitää täyttää

Haluatko tietää lisää takauksistamme?