Perustietoja

 • Aloitimme liiketoimintamme jo 1990-luvun alussa
 • Nordic Guarantee on Manzillo Holdings Limitedin tytäryhtiö
 • Olemme antaneet takauksia yli 2,3 miljardin euron arvosta
 • Noin 3,500 asiakasta
 • Yli 40 työntekijää
 • Toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa, Malmössä, Oslossa ja Kööpenhaminassa
 • Toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonnasta vastaava virasto (Finansinspektionen)
 • TALOUDELLINEN INFORMAATIO 2019
  • Vakuutusmaksutulo SEK 227 miljoonaa
  • Oma varallisuus (Solvency II) SEK 193 miljoonaa
  • Oma pääoma SEK 165 miljoonaa
  • SCR* 140%
  • Täyttää Solvency II vaatimukset

  * Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR:n suhdeluku

Valvonta ja toimilupa

Nordic Guarantee toimii Ruotsin finanssivalvonnasta vastaavan viraston (Finansinspektionen, FI) valvonnassa. Nordic Guaranteelle on annettu toimilupa, jonka nojalla se saa harjoittaa vakuutustoimintaa vakuutusluokkien 15 ja 9 mukaisesti. Tarkempia tietoja on FI:n yritysrekisterissä.

Palaute, oikaisupyynnöt ja muutoksenhaku

Mikäli haluat lähettää palautetta toiminnastamme tai pyytää oikaisua yhtiömme tekemään päätökseen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä yhtiöömme kirjeitse tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin:

Nordic Guarantee Suomen sivuliike
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
info@nordg.fi

Käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme kertomaan yhteydenoton syyn sekä yhteyshenkilönne Nordic Guaranteella.

Nordic Guaranteen asiakasvalituksista vastaavan henkilön, Erik Ljungrenin, tavoittaa puhelimitse numerosta +46(0)8-586 165 05. Lisätietoa palautteen antamisesta, oikaisupyynnön tekemisestä ja muutoksenhausta löytyy oheisesta dokumentista ”Palaute, oikaisupyynnöt ja muutoksenhaku”.

Asiakirjat

Lisätietoja takauksista?