Perustietoja

 • Aloitimme liiketoimintamme jo 1990-luvun alussa
 • Nordic Guarantee on Manzillo Holdings Limitedin tytäryhtiö
 • Olemme antaneet takauksia yli 2,1 miljardin euron arvosta
 • Noin 3,000 asiakasta
 • Yli 40 työntekijää
 • Toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa, Malmössä, Oslossa ja Kööpenhaminassa
 • Toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonnasta vastaava virasto (Finansinspektionen)
 • TALOUDELLINEN INFORMAATIO 2018
  • Vakuutusmaksutulo SEK 215 miljoonaa (+20 %)
  • Oma varallisuus (Solvency II) SEK 191 miljoonaa (+24 %)
  • Oma pääoma SEK 168 miljoonaa (+39%)
  • SCR* 167% (+7%)
  • Täyttää Solvency II vaatimukset

  * Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR:n suhdeluku

Valvonta ja toimilupa

Nordic Guarantee toimii Ruotsin finanssivalvonnasta vastaavan viraston (Finansinspektionen, FI) valvonnassa. Nordic Guaranteelle on annettu toimilupa, jonka nojalla se saa harjoittaa vakuutustoimintaa vakuutusluokkien 15 ja 9 mukaisesti. Tarkempia tietoja on FI:n yritysrekisterissä.

Palaute ja valitukset

Jos haluat antaa palautetta tai tehdä valituksen käsittelemästämme asiasta, ota yhteyttä palautteesta vastaavaan työntekijäämme Erik Ljungreniin (puh. +46 8-586 165 05). Voit myös lähettää palautteesi kirjeitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

Asiakirjat

Lisätietoja takauksista?