Perustietoja

 • Aloitimme liiketoimintamme jo 1990-luvun alussa
 • Nordic Guarantee on Manzillo Holdings Limitedin tytäryhtiö
 • Olemme antaneet takauksia yli 7 miljardin euron arvosta
 • Noin 2 600 asiakasta
 • Yli 30 työntekijää
 • Toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa, Malmössä, Oslossa ja Kööpenhaminassa
 • Toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonnasta vastaava virasto (Finansinspektionen)
 • Tärkeimpiä taloustietoja (2015):
  – Vakuutusmaksutuotto 12,6 miljoonaa euroa (+ 27 %)
  – Tulos 1,3 miljoonaa euroa
  – Oma pääoma 12,2 miljoonaa euroa
  – Täyttää Solvenssi II -direktiivin vakavaraisuusvaatimuksen

Valvonta ja toimilupa

Nordic Guarantee toimii Ruotsin finanssivalvonnasta vastaavan viraston (Finansinspektionen, FI) valvonnassa. Nordic Guaranteelle on annettu toimilupa, jonka nojalla se saa harjoittaa vakuutustoimintaa vakuutusluokkien 15 ja 9 mukaisesti. Tarkempia tietoja on FI:n yritysrekisterissä.

Palaute ja valitukset

Jos haluat antaa palautetta tai tehdä valituksen käsittelemästämme asiasta, ota yhteyttä palautteesta vastaavaan työntekijäämme Erik Ljungreniin (puh. +46 8-586 165 05). Voit myös lähettää palautteesi kirjeitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

Asiakirjat

Lisätietoja takauksista?