Perustietoja

 

 • Nordic Guarantee on Manzillo Holdings Limitedin tytäryhtiö
 • Toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa, Malmössä, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Malagassa.
 • Olemme antaneet takauksia yli 2,3 miljardin euron arvosta
 • Noin 3,500 asiakasta
 • Yli 50 työntekijää
 • Toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa, Malmössä, Oslossa ja Kööpenhaminassa
 • Toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonnasta vastaava virasto (Finansinspektionen)
 • TALOUDELLINEN INFORMAATIO 2021
  • Vakuutusmaksutulo SEK 300,4 miljoonaa
  • Liikevoitto SEK 40,2 miljoonaa
  • Oma varallisuus (Solvency II) SEK 241,9 miljoonaa
  • Oma pääoma SEK 221,4 miljoonaa
  • SCR* 132,8%
  • Täyttää Solvency II vaatimukset

  * Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR:n suhdeluku

Valvonta ja toimilupa

Nordic Guarantee toimii Ruotsin finanssivalvonnasta vastaavan viraston (Finansinspektionen, FI) valvonnassa. Nordic Guaranteelle on annettu toimilupa, jonka nojalla se saa harjoittaa vakuutustoimintaa vakuutusluokkien 9,14,15 ja 16 mukaisesti. Tarkempia tietoja on FI:n yritysrekisterissä.

Palaute, oikaisupyynnöt ja muutoksenhaku

Mikäli haluat lähettää palautetta toiminnastamme tai pyytää oikaisua yhtiömme tekemään päätökseen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä yhtiöömme kirjeitse tai sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin:

Nordic Guarantee Suomen sivuliike
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
info@nordg.fi

Käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme kertomaan yhteydenoton syyn sekä yhteyshenkilönne Nordic Guaranteella.

Nordic Guaranteen asiakasvalituksista vastaavan henkilön, Michael Gantén, tavoittaa puhelimitse numerosta +46 8 586 165 17, complaint@nordg.com. Lisätietoa palautteen antamisesta, oikaisupyynnön tekemisestä ja muutoksenhausta löytyy oheisesta dokumentista ”Palaute, oikaisupyynnöt ja muutoksenhaku”.

Asiakirjat