Perustietoja

 • Aloitimme liiketoimintamme jo 1990-luvun alussa
 • Nordic Guarantee on Manzillo Holdings Limitedin tytäryhtiö
 • Olemme antaneet takauksia yli 7 miljardin euron arvosta
 • Noin 2 600 asiakasta
 • Yli 30 työntekijää
 • Toimipaikat Helsingissä, Tukholmassa, Malmössä, Oslossa ja Kööpenhaminassa
 • Toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvonnasta vastaava virasto (Finansinspektionen)
 • TALOUDELLINEN INFORMAATIO 2017
  • Vakuutusmaksutulo SEK 180 miljoonaa (+18 %)
  • Oma varallisuus (Solvency II) SEK 155 miljoonaa (+14 %)
  • Oma pääoma SEK 121 miljoonaa
  • SCR* 158% (+17%)
  • Täyttää Solvency II vaatimukset

  * Hyväksyttävän oman varallisuuden ja SCR:n suhdeluku

Valvonta ja toimilupa

Nordic Guarantee toimii Ruotsin finanssivalvonnasta vastaavan viraston (Finansinspektionen, FI) valvonnassa. Nordic Guaranteelle on annettu toimilupa, jonka nojalla se saa harjoittaa vakuutustoimintaa vakuutusluokkien 15 ja 9 mukaisesti. Tarkempia tietoja on FI:n yritysrekisterissä.

Palaute ja valitukset

Jos haluat antaa palautetta tai tehdä valituksen käsittelemästämme asiasta, ota yhteyttä palautteesta vastaavaan työntekijäämme Erik Ljungreniin (puh. +46 8-586 165 05). Voit myös lähettää palautteesi kirjeitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Nordic Guarantee
Kista Science Tower
164 51 Kista
info@nordg.se

Asiakirjat

Lisätietoja takauksista?