Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag (”Nordic Guarantee”) on rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Nordic Guarantee määrittelee käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Nordic Guarantee kunnioittaa yksityisyyttäsi, ja olemme siksi ryhtyneet toimiin henkilötietojesi vastuulliseksi ja turvalliseksi käsittelemiseksi. Kaikki Nordic Guaranteen suorittama käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaisesti. Viimeisimmän version tästä tietosuojaselosteesta saat tältä verkkosivulta.

Määritelmät

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan yhdistää suoraan tai epäsuorasti yhteen elossa olevaan luonnolliseen henkilöön, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteröidyllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen, paikkatietojen tai vastaavien perusteella.
Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin, esimerkiksi tietojen keräämistä, rekisteröintiä ja säilyttämistä.
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtiötä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja joka on viime kädessä vastuussa GDPR:n ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta yhtiön suorittamaan käsittelyyn liittyen.
Käsittelijällä tarkoitetaan yhtiötä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Tiedot ja miten käsittelemme niitä

Nordic Guarantee käsittelee henkilötietoja, joita tarvitsemme voidaksemme tarjota sinulle tuotteitamme ja muita palveluitamme. Se, mitä henkilötietoja keräämme, riippuu suhteestasi Nordic Guaranteehin, ja ne voivat sisältää seuraavia tietoja: nimi, titteli, yhtiön osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja FastTrack-kirjautumistiedot. Nordic Guarantee käsittelee suoraan rekisteröidyltä eli sinulta keräämiämme henkilötietoja esimerkiksi kun ostat takauksen tai pyydät tarjousta FastTrack-verkkoportaalimme kautta tai kun teet vahinkoilmoituksen käyttämällä verkkosivustollamme olevaa lomaketta. Saatamme toisinaan kerätä henkilötietoja muista lähteistä kuten edustamaltasi yritykseltä tai takauksen hakijalta.
Keräämme henkilötietoja myös julkisista saatavilla olevista lähteistä kuten henkilötietorekistereistä (esim. Bisnode). Voimme myös kerätä tietoja verkkosivustomme käytöstä evästeiden avulla.

Mihin käytämme henkilötietoja?
Nordic Guarantee käsittelee henkilötietojasi (i) sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa edustamasi yritys on osapuolena, (ii) sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sinua kohtaan edunsaajana ja (iii) tiedon ja suoramarkkinoinnin lähettämiseen sinulle sähköpostitse tai muutoin.
Käsittelemme henkilötietoja kuten nimeä, titteliä, yritystä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa voidaksemme markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme suoraan sinulle. Kun kohdistamme sinuun suoramarkkinointia, tämä tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme kautta. Mikäli et halua vastaanottaa suoramarkkinointia tai et halua meidän tarkastelevan tietojasi tätä tarkoitusta varten, ilmoita siitä meille alla kuvatulla tavalla.
Meillä tulee olla lailliset perusteet kaikelle käsittelytoiminnalle, jotta voimme käsitellä tietoja yllämainittuihin tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla laillisilla perusteilla:
Käsittely on tarpeen

  • sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ja
  • rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Nordic Guaranteen oikeutettuihin etuihin kuuluu sen tuotteiden suoramarkkinointi.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?
Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan kuin käsittelyn tarkoituksen täyttäminen vaatii. Henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Kenelle siirrämme henkilötietoja?
Henkilötietojasi luovutetaan vain siinä määrin kuin tämä on tarpeen käsittelyn tarkoitusten saavuttamiseksi. Henkilötietojasi voidaan siirtää EU:n/ETA:n sisällä sijaitseviin Nordic Guaranteen toimistoihin ja käsitellä niissä.
Nordic Guarantee käyttää käsittelijöitä tiettyjen toimintojen hoitamiseen kuten IT-ympäristön ylläpitämiseen ja tukeen, arkistointiin sekä tietojen lähettämiseen sähköpostitse. Tämä tarkoittaa, että käsittelijät saattavat saada pääsyn joihinkin rekisteröityä eli sinua koskevaan tietoon. Nämä tahot eivät kuitenkaan saa käsitellä henkilötietojasi muihin kuin meidän määrittelemiimme tarkoituksiin.
Osa joidenkin Nordic Guaranteen käsittelijöiden toiminnoista saattaa sijaita Suomen tai EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa (”kolmannet maat”). Mikäli siirrämme tietojasi tällaisessa kolmannessa maassa sijaitsevalle toimittajalle, toteutamme asianmukaiset suojatoimet ja varmistamme, että siirrettyjä tietoja käsitellään sovellettavan lain mukaan. Teemme käsittelijöidemme kanssa sopimukset, joissa käytetään Euroopan komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia sopimuslausekkeita, sen varmistamiseksi, että nämä noudattavat vaadittua tietosuojan tasoa.
Emme jaa, myy, siirrä tai muutoin luovuta henkilötietoja muutoin kuin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ellei laki velvoita meitä tekemään niin.

Oikeutesi

Ottamalla meihin yhteyttä voit pyytää kirjallista jäljennöstä sinua koskevista henkilötiedoista, joita Nordic Guarantee käsittelee, sekä dokumentaatiota siitä, miten niitä käytetään liiketoiminnassa. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää meitä korjaamaan tai poistamaan henkilötietoja tai rajoittamaan niiden käsittelyä GDPR:n mukaisesti. Sinulla on joissain tapauksissa myös oikeus pyytää, että meille toimittamasi tiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen). Tällaisen pyynnön voit tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna Nordic Guaranteelle alla mainittuun osoitteeseen.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Tällaisen pyynnön voit tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna Nordic Guaranteelle alla mainittuun osoitteeseen.
Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn rikkovan GDPR:ää, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu.

Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Nämä ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi vierailusi aikana. Evästeitä käytetään tiettyihin toimintoihin, jotka parantavat verkkosivustomme käyttökokemusta tai keräävät meille tilastoja sivuston käytöstä.
Kaikkia verkkosivuston vierailijoita tulee informoida siitä, mihin evästeitä käytetään. Käyttäjälle tulee myös antaa mahdollisuus antaa suostumus evästeiden käyttöön tiedon tallentamiseksi tai hakemiseksi esimerkiksi älylaitteessa tai tietokoneessa. Useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen. Osoitteesta https://www.nordicguarantee.com/cookies saat lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tämän tietosuojaselosteen sisältöön tai haluat tehdä jonkin yllä mainituista pyynnöistä, ota yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:
Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag
Kista Science Tower
164 51 Kista, SWEDEN
Sähköpostiosoite: info@nordg.se