Käsittelemme oikaisupyynnöt viipymättä ja teemme parhaamme antaaksemme nopean vastauksen. Mikäli emme voi ratkaista asiaa välittömästi, toimimme seuraavasti:

• Toimitamme kirjallisen vahvistuksen oikaisupyynnön vastaanottamisesta kolmen päivän kuluessa. Vahvistuksesta ilmenee kenellä kyseinen asia on käsittelyssä.

• Tavoitteenamme on käsitellä oikaisupyyntö 14 työpäivän kuluessa ja pitää pyynnön tekijä ajan tasalla käsittelyn tilanteesta. Oikaisupyynnön tekeminen on maksutonta. Jos oikaisupyyntö ei johda siinä esitettyyn lopputulokseen, annamme kirjallisen ratkaisun asiassa.

Muita neuvovia tahoja

Jos asiasi ei selviä yllä mainitun mukaisen oikaisupyynnön tekemisellä, sinulla on myös mahdollista ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, joka antaa maksuttomia neuvoja ja ohjeita korvauksista sekä ehtojen soveltamisessa. Vakuutusja rahoitusneuvonnan puhelin on (09) 685 0120 ja osoite:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Porkkalankatu 1

00180 Helsinki

Kuluttajat saavat myös kuluttajaneuvonnasta maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.

Muutoksenhaku

Voit hakea muutosta vakuutusyhtiön ratkaisuun:

– Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalta, www.fine.fi

– kuluttajan asiassa kuluttajariitalautakunnalta www.kuluttajariita.fi

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3 PL 306

00531 Helsinki

– yleisestä tuomioistuimesta tai muusta soveltuvasta tuomioistuimesta sen mukaan, mitä takauskirjassa tai muussa vastaavassa oikeuspaikan määräävässä dokumentissa säädetään.

Ilmoituksenne käsitellään nopeammin, jos liitätte ilmoitukseenne asian kannalta olennaiset tiedot, kuten vaatimuksen, reklamaation, sopimuksen tai muun asiakirjan, johon haluatte vedota.

Lähetä

All fields are mandatory.