Kun kuluttaja tilaa talopaketin tai muun elementtikokonaisuuden, voi kauppaan liittyä ennakkomaksun periminen ennakkoon. Kuluttaja maksaa tuotteesta jota ei vielä ole saanut.

Kuluttajansuojalaissa (20.1.1978/38) edellytetään, että myyjän on asetettava ennakkomaksun turvaksi vakuus. Vakuus suojaa tilaajaa siinä tapauksessa, että yritys jostain syystä menettää maksukykynsä. Ennakkomaksuja perivän yrityksen on aina asetettava vakuus ilman, että kuluttajan on erikseen vaadittava sitä. Jos yritys ei aseta vakuutta, se ei myöskään saa periä ennakkomaksua.

Vakuuden on oltava voimassa ainakin siihen saakka, kun myyjä on toimittanut ja tehnyt sen, mistä kuluttaja on maksanut ja hänellä on ollut kohtuullisesti aikaa tarkastaa tuote. Kuluttajalla on oikeus saada myyjältä selvitys siitä, että vakuus on asetettu ja että se täyttää lain vaatimukset.

Jos olet yritys joka myy talopaketteja, kesämökkipaketteja tai muita siihen verrattavia tuotteita, ole yhteydessä Nordic Guarantee:hin niin autamme sinua ennakkomaksun vakuuteen liittyvissä asioissa!