Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Viranomaistakaukset

Viranomaistakaus liittyy yleensä johonkin tiettyyn lupaan ja sen edunsaajana on viranomainen. Viranomaistakauksilla katetaan usein vahinkoja, joita saattaa syntyä luvanvastaisesta toiminnasta. Tavallisimpia viranomaistakauksia ovat jätelain, ulosottolain, kuluttajansuojalain, maa-aineslain ja ympäristölain mukaiset takaukset.

 

Lisätietoja – Viranomaistakaukset?

Jesse Holmström

Portfolio Manager
jesse.holmstrom@nordg.com