Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

PSD2 Takaus/vakuus

Tausta
Maksupalveludirektiivin (PSD2) käyttöönoton kautta on tarkoituksena säännellä maksupalveluja ja maksupalveluntarjoajia Pohjoismaissa ja ETA:n (Euroopan talousalueella) alueella.

PSD2:n päätavoitteena on luoda yhtenäiset markkinat maksupalveluille pankeille ja maksupalveluntarjoajille standardoitujen säännösten mukaisesti. PSD2 pyrkii myös lisäämään maksupalvelualan kilpailua ja markkinaan osallistumista muiden toimijoiden kuin pankkien toimesta.

Direktiivi antaa kolmansien osapuolten tarjoajille pääsyn kyseisten pankkien asiakastietoihin, joita puolestaan käytetään suorien maksujen suorittamiseen.

Miksi PSD2 takaus/vakuus vaaditaan
Jotta PSP/AISP palveluntarjoaja voisi toimia markkinoilla, palveluntarjoajalla on oltava paikallisen Finanssivalvonnan (FIVA) myöntämä lisenssi. Saadakseen tämän lisenssin PSP/AISP:n on annettava takaus/vakuus FIVA:lle. Nordic Guarantee on ollut edelläkävijä PSD2-takauksen/vakuuden kehittämisessä markkinoilla vastaamaan PSP/AISP:n tarpeisiin tämän lisenssivaatimuksen täyttämiseksi. Takaus/vakuus kattaa mahdolliset vahingot, olivat ne seurausta virheistä tai tietoturvaloukkauksista. Nordic Guaranteen innovatiivinen tuote on kirjoitettu kaupallisesti houkuttelevilla ehdoilla teknisten asiantuntijoiden toimesta.

 

Lisätietoja – PSD2 takaus/vakuus?

Vesa Puranen

Portfolio Manager
vesa.puranen@nordg.com